Author: Piotr Woźniak

Piotr Woźniak jest programistą oraz trenerem technologii Microsoft.

0

Wszystkie języki obiektowe posiadają mechanizmy za pomocą których można zaimplementować model obiektowy, do powyższych mechanizmów zaliczamy: hermetyzację, dziedziczenie, oraz polimorfizm.More